תמא ןמז ינותנ
29/05/2013ךיראת
10העש
0.46עצוממ םילג הבוג
0.92ילמיסקמ םילג הבוג
6.5םילגה תוירוזחמ
חורה תוריהמ
חורה ןוויכ
22םיה תרוטרפמט
ירטמורב ץחל
No Dataתירטמורב המגמ

הנתונים מתעדכנים באופן שוטף 42 שעות בסלולרי
שלחו הודעת sms למספר 5131 עם התוכן הבא:
laer - נתוני זמן אמת
may - תחזית גלים
xmay - תחזית גלים מורחבת רק בסלולרי
tonk - תחזית רוחות

תחזית לימים הקרובים
Wave Forecast
00)30-50cm
12)100-120cm
24)50-80cm
36)30-50cm
48)30-50cm
72)30-50cm
גובה גלים
Wind Forecast
00)10-12knot
24)10-12knot
48)10-12knot
72)10-12knot
מהירות רוח

התחזית לימים הקרובים מתעדכנת מדי יום בשעה 2 בצהריים
התחזית עד שעה זו הנה תחזית היום הקודם.

!דבלב שמתשמה תוירחאב וניה םינותנב שומישה

העפשההו ףוחהמ רטמוליק 2 קחרמל םינוכנ םינותנה
.יפיצפסה ףוחה יאוותל םאתהב תינתשמ ףוחה תברקב בצמה לע